EN BAROKK OPPLEVELSE

Brit Lossius
Kunstnerisk leder/regissør:
britloss@gmail.com
Tlf: +47 913 39 753


Lars Henrik Johansen
Musikalsk leder
lars.henrik.johansen@gmail.com
Tlf: +47 918 21 321

| TILBAKE |


Utforming: Gisle Nygren Design | Foto: Thomas Andersen